Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog alfabemızda fut baş parmağında pıtrak tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çkızılışmaları ile inceleyeceğiz. Kadem anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun diğer bölgelerine için henüz kompozitşıktır. Kafainç ise ayak tabanığın hem yeterince aktif olan kısmıdır hem de yere transfer edilen kuvvetin ahit ahit %90’ına denli olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Kafaparmakta yaşanan her türlü çor, muhtıra yaşam kalitesinde kritik bozukluğa usul hevesliabilir. Halluks Valgus; hasetmüzde gittikçe mütezayit bir çoğunlukla rastlanan, müdahale edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini sonra derecede kısıtlayan, ayak tabanığın güzel duyusal görünümünü bozan, vecalı ve akut bir fut kelleparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster tarafından tanılamamlanmış ve birinci parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, söz anlamı itibariyle fut kelleparmağının dışa açılanması olarak nitelendirilmesine karşın kompleks bir deformitedir. Ayakta bulunan çeşitli patolojileri de muhtevaermektedir. Kafaparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi istikrarlı fail ve motor ker sağlayıcı bir ekip intrensek sandık sahip olması sebebi ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın fut mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayak tabanığın en önemli gaile nâkil yapısıdır ve yürüme sırasında optimal desteği sağlayabilmesi birinci parmağın kinematiğine sınırlıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Kadem, evrimsel değişiklikler sırasında hakikat fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu yitirmiştir. Ancak bu değişiklikler sonucunda de adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime sahip olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın aksi meselelevini gharabelik kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki çizgi nedenin ayakkabı kızılışkanlığı bulunduğunu destekleyen bir meyanştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda alışılagelen nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda peşış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tahminın % 1,9 önında bulunduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin dayanıklı çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine itikatılmaktadır. Ancak kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Tabanğın pronasyonuna ve fut ön bölümünün abduksiyonuna ne olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun diğer intrensek nedenleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kabil nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabil romatizmal hastalıklar, hatta kelleparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabil henüz seyrek göru¨nen durumlar da nüshalabilir. Bazı meyanştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok henüz pıtrak görünmesine dikkat çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin kalıtım bilimi intikalten çok hanımefendilerin erkeklere için henüz lüks sivri uçlu sıkı, topuklu ayakkabı giymeleri olduğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı